Seçim Takvimini Görmek İçin Tıklayınız!

 Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Önemli Maddeler aşağıya çıkarılmış olup, Yönergenin Tamamını Görmek İçin Burayı Tıklayınız.

ÖNENMLİ NOT : Seçim Takviminde belirtilen tarihle hariçinde probaganda yapan öğrencilerin adaylıkları iptal edilecektir. (Üniversite Seçim Kurulu kararı)

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ 

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

        MADDE 5- (1) (Değişik : Sen. 19/10/2010 – 29/md.1, 08.06.2011-40/md.2) Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, rektörlük tarafından ilgili yılın başında belirlenen bir süre ve program içerisinde ilgili yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

            (2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrenciler, çift ana dal ve yan dal programı öğrencileri, esas kayıtlı oldukları bölüm için aday olabilirler ve oy kullanabilirler. 

            Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

            MADDE 6- (1)  Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a)   İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b)   Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c)   Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren bir suç işlememiş olması,,

d)   Seçimin yapıldığı dönemde sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenlerden dolayı izinli sayılmamış olması.

Tanıtım ve propaganda

MADDE 7- (1) Seçimle ilgili tanıtım ve adayların propaganda mahiyetindeki her türlü ilan ve afişleri, seçimden bir hafta önce ana kampuste rektörlüğün, fakültelerde dekanlıkların, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde müdürlüklerin göstereceği yerlere asılır ve seçimden bir gün önce kaldırılır. Kampanya sırasında adaylar, afiş ve kullanılacak tanıtım malzemeleri için gösterilen yerde daha önceden bulunan nesnelere zarar veremezler, diğer adayların afiş ve yerlerine müdahale edemezler. Kampanya süresi sonunda kendilerine ait tanıtım malzemelerini çevreye zarar vermeden toplamakla yükümlüdürler. Elektronik ortamları kullanarak kampanya süresiyle sınırlı zamanlarda yapılacak tanıtımlarda üniversitenin bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanım kurallarına uyulması zorunludur.

Oy verme

MADDE 8- (1) Seçim günü, seçim takvimine uygun olarak Üniversite Seçim Kurulunca ilan edilir. Seçim ilan edilen günde ara verilmeden tamamlanır. Seçmenler, oy pusulalarını kimlik göstererek sandık kurullarından alırlar, tercihlerini gizli bir bölmede işaretlerler ve kapalı olarak sandığa atarlar. Seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk ederler. 

Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilci seçimi

MADDE 16- (1) Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi,

(2) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz. 

HIZLI ERİŞİM

Öğrenci OtomasyonuStaj DefteriBologna SüreciAKTSAkademik TakvimösymyökTanıtım Kataloğu