GÖREV ÜNVANI: Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşlemleri Memuru)

 ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Öğrenci İşlemleri Bürosu

 TEMEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 •  Mezuniyete hak kazanan öğrencilerle ilgili gerekli işlemleri yapmak, mezuniyet transkriptini çıkarmak ve geçici mezuniyet belgesi vermek,
 • Hazırlıkta başarısızlık, kendi isteği gibi nedenler ile kaydı silinecek öğrencilerin işlemlerini yaparak takip etmek.
 • Staj sonuçlarını otomasyona işlemek,
 • Yatay ve dikey Geçişle gelen öğrencilerin kayıt işlemleri ve muafiyet not girişlerini yapmak.
 • Birimlerden gelen  ders müfredatlarını ve değişikliklerini otomasyona girmek.
 • Askerlik işlemlerini yapmak,
 • Kimlik hologram uygulama işlemlerini yapmak,
 • Yatay geçişle giden öğrencilerin dosya muhteviyatını gittikleri üniversiteye üst yazı yazarak göndermek.
 • İzin kararlarını otomasyon sistemine işlemek ve öğrencilere bildirmek,
 • Yeni kayıt dosyalarını kontrol etmek ve ek kontenjanları belirlemek,
 • Diğer öğrencilik işlemlerini yapmak,
 • Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,
 • Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak ve saklamak,
 • İş hacmi yoğun olan birimlere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
 • Daire Başkanı ile birim sorumluları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Arşivleme işlemlerini yapmak.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda belirtilen şartları taşımak,
 2. Yürütülen işlere ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
 3. İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,
 4. Microsoft Office programlarını kullanabilmek.

HIZLI ERİŞİM

Öğrenci OtomasyonuStaj DefteriBologna SüreciAKTSAkademik TakvimösymyökTanıtım Kataloğu