GÖREV ÜNVANI: Bilgisayar İşletmeni (Yazı İşleri Memuru)

 ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Yazı İşleri Bürosu

 TEMEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaları usulüne uygun yapmak,
 • Daire Başkanlığının gelen-giden evrak akış işlemini takip etmek ve dağıtılmasını sağlamak,
 • Daire Başkanın sekretaryasını yürütmek,
 • Yurt dışından gelen ve kendi imkanlarıyla öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili yazışmaları yapmak, ayrıca ayrılanların SKS Daire Başkanlığına ve Emniyet Müdürlüğüne bildirmek
 • ÖSYM, kurum içi, kurumlar arası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu ile ilgili yazışmaları yapmak,
 • Öğrenci disiplin cezalarının otomasyon sistemine işlenerek YÖKSİS’ girmek.
 • Harç iade işlemlerini yapmak.
 • İkinci Öğretim ile ilgili personel mesai yazı ve yazışmaları.
 • Yatay geçişle gelen öğrencilerin dosya muhteviyatının istenmesi.
 • Öğrenci otomasyon sisteminin yedeklenmesi
 •  Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,
 • Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak ve saklamak,
 •  İş hacmi yoğun olan birimlere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
 • Daire Başkanı ile birim sorumluları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 1.  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda belirtilen şartları taşımak,
 2.  Yürütülen işlere ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
 3.  İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,
 4.  Microsoft Office programlarını kullanabilmek.

HIZLI ERİŞİM

Öğrenci OtomasyonuStaj DefteriBologna SüreciAKTSAkademik TakvimösymyökTanıtım Kataloğu