2547 Sayılı Kanun 44 ncü maddesinin (c) fıkrası gereğince azami süre sonunda verilen iki ek sınav hakkı sonucunda başarısız ders sayısını 5 derse indiremeyip kaydı silinen öğrencilerin listesi aşağıda yayınlanmıştır.

BAŞARISIZLIKTAN KAYDI SİLİNENLERİN LİSTESİ