Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Dersi Sistem Giriş Yönergesi aşağıda yayınlanmıştır.

Dijital Dönüşüm İşlemleri