KREDİ YURTLAR KURUMU TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZE AYRILAN BURS MÜRAACAATLARI İLE İLGİLİ DUYURU

BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)

a) Genel Müdürlükten öğrenim kredisi veya burs almış veya almakta olan öğrenciler,
b) 5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
c) Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
d) Yabancı uyruklu öğrenciler,
e) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
f)  Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

Burs Müraacatı İçin Gerekli Evraklar;

NOT 1: Evraklar eksiksiz olarak doldurulup posta yoluyla okuduğunuz fakülte/yüksekokul/meslekyüksekokuluna gönderilecektir.

NOT 2: Evraklar en geç 13 Kasım Cuma günü ilgili birimlere ulaşacak şekilde postaya verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

1) Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız.)

2) Transkript (1 nci sınıflar hariç, yalnızca ara sınıflar transkript talep edeceklerdir.)

3) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4) Varsa işyeri yıllık gelir beyannamesi

5) Maaş bordrosu (çalışan anne veya baba için)

NOT: Varsa aşağıdaki gelir durumu gösteren belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. (e-devletten edinilebilir.)

a) Aile adına konut, işyeri ve/veya arsa kaydı bulunanlar (aile adına)
b) Adlarına kayıtlı motorlu aracı bulunanlar, (öğrenci adına)
c) Gerçek usulde, basit usulde mükellef olanlar ve şirket hissedarı olanlar, (öğrenci adına)