•  Kayıtlar 24-30  Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
  •  Kaydınızı bizzat gelerek yaptırmanız gerekmektedir.
  •  Öğrenci Numaranız kayıt yaptırdıktan sonra ÖİDB.ğı tarafından size verilecektir. 
  •  Kayıt için ÖSYM tarafından yerleştirildiğinizi gösterir belge yeterli olacaktır.