MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA (EK MADDE-1'E) GÖRE YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ VE GEREKLİ BELGELER

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Öğrenci Belgesi
2) ÖSYM Sonuç Belgesi (Yerleşme puanını veya yerleşme istediğin puanı gösterir belge)
3) Transkript
4) Ders içerikleri
5) Not Değerlendirme Sistemi 
6) Kayıtlı bulunduğunuz üniversiteye Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş yapmadığınıza dair yazı.

NOT : Başvurular ilgili bölüm sekreterliklerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu İletişim Numaraları İçin;

http://www.gumushane.edu.tr/iletisim