Yatay Geçiş Yapacak Öğrenciler İçin Not Değerlendirme Yönetmeliğimizin İlgili MaddesiYATAY GEÇİŞ İLE İLGİLİ KRİTERLER VE GEREKLİ BELGELER

BAŞVURU BELGELERİ

 Yatay geçiş için aşağıda yazılı belgeler ile birlikte başvuru yapılacaktır.

1 - Başvuru Formu
2 - Not belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge,
3 - Not değerlendirme sistemi.
4 - Ders içerikleri
5 - ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
6 - Disiplin belgesi.

NOT : Başvurular ilgili bölüm sekreterliklerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu İletişim Numaraları için;

http://www.gumushane.edu.tr/iletisim