Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Müdür: Prof. Dr. Ferkan Sipahi

Telefon: 0456 233 1285

Fax: 0456 233 1286

Web Sitesi: http://fbe.gumushane.edu.tr/

Tarihçe

Ormancılık ve Çevre Bilimleri Lisansüstü Anabilim Dalı 2012 yılında açılmış ve 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrencilere Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim dalı altında bulunan disiplinin alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Yüksek Lisans başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre yapılacaktır. Bütün öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora eğitimi veren enstitülerde eğitimlerine devam edebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve birçok kamu kurumunda çalışabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli ormancılık ve orman ürünleri, çevresel uygulamalar bölümlerinde çalışabilirler

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Cevdet Tiryaki
Şef
cevdettiryaki@gumushane.edu.tr Şef 4643
Hacı Mehmet Sevindik
Memur
mehmetsevindik@gumushane.edu.tr Memur 4285
Prof. Dr. Ferkan Sipahi ferkansipahi@gumushane.edu.tr Müdür 1711-4287
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı htbostanci@gumushane.edu.tr Müdür Yardımcısı 1761-4281
Doç. Dr. Emre Aydınçakır emre@gumushane.edu.tr Müdür Yardımcısı 1706-4291
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yunus Sarıbıyık oysaribiyik@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bahri Bayram bbayram@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İsmet Sezer isezer@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1606
Prof. Dr. Ali Gündoğdu aligundogdu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1870
Doç. Dr. İbrahim Turan ibrahimturan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1850
Dr. Öğr. Üyesi Kağan Kılınç kagankilinc@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1849
Doç. Dr. Cemalettin Baltacı cbaltaci11@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1731
Dr. Öğr. Üyesi Engin Gündoğdu engingundogdu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1855
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri Ural m.nuriural@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1072
Doç. Dr. Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya beyzasarikaya@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1863
Doç. Dr. Osman Üçüncü osmanucuncu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1852
Dr. Öğr. Üyesi Zühal Okcu zuhalokcu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1860
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Güleşci nurigulesci@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3803
Doç. Dr. Huri İlyasoğlu hilyasoglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3817
Dr. Nesibe Arslan Burnaz nesibeburnaz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3804
Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Aygün caygun@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1604
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Acet tubaacet@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Halil Yolcu halilyolcu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3728
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Gül fatih@gumushane.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi 1683
Dr. Öğr. Üyesi Azer Özad Düzgün azer@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akar bulentakar@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Akar ziskefiyeli@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Şeref Akay akays@gumushane.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başoğlu mehmetbasoglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Necati Çelik necati.celik@gumushane.edu.tr Üye
Prof. Dr. Nafız Maden nmaden@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Aygün caygun@gumushane.edu.tr Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Düzgün ibrahimduzgun@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eroğlu hasan.eroglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Talat Özden talatozden@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Engin Başoğlu menginbasoglu@gumushane.edu.tr Üye
Prof. Dr. Ali Gündoğdu aligundogdu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1870
Doç. Dr. Osman Üçüncü osmanucuncu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1861-3400
Doç. Dr. Huri İlyasoğlu hilyasoglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3817
Doç. Dr. Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya beyzasarikaya@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1863
Doç. Dr. Cemalettin Baltacı cbaltaci11@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3223
Dr. Öğr. Üyesi Engin Gündoğdu engingundogdu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1855
Dr. Öğr. Üyesi Zühal Okcu zuhalokcu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1860
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Yüksel fyuksel@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3600
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Türkmen Özen ilkay.ozen@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1852
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Topal ftopal@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1851
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akar bulentakar@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı htbostanci@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1761
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çelik kemalcelik@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1760
Doç. Dr. Fatih Döner fatihdoner@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1765
Dr. Öğr. Üyesi Sefa Yalvaç sefayalvac@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1762
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çatal Reis hcatal@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1771
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selçuk Erbaş yselcukerbas@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fulya Başak Sarıyılmaz geze@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Salim Serkan Nas serkannas@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1643
Prof. Dr. Şükrü Yetgin syetgin@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1628
Prof. Dr. Tufan Çakır tcakir@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1633
Doç. Dr. Özlem Çavdar ozlemcavdar@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1627
Doç. Dr. Mustafa Çullu mcullu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1623
Dr. Öğr. Üyesi Onur Araz onuraraz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Güneş Seferoğlu agseferoglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman Kara osmankara@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1636
Dr. Öğr. Üyesi Emine Çoruh eminecoruh@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1622
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özyurt emre.ozyurt@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1693-3997
Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu Aydın metinmutluaydin@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Elif Çelenk Kaya elifckaya@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3836
Prof. Dr. Şükrü Yetgin syetgin@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1628
Prof. Dr. Saime Şahinöz drsaimesahinoz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3833
Dr. Öğr. Üyesi Talat Özden talatozden@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1657
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kıvanç aydinkivanc@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3854
Dr. Öğr. Üyesi Turgut Şahinöz drsahinoz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3861
Doç. Dr. Ahmet Burhan Çakıcı ahmetburhan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3857
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu eesukuroglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu cavusoglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa Kahraman kahraman@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz dokuz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1695
Prof. Dr. Abdullah Kaygusuz akaygusuz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1707
Prof. Dr. Ferkan Sipahi ferkansipahi@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1711
Prof. Dr. Çiğdem Saydam Eker csaydam@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1709
Doç. Dr. Alaaddin Vural vural@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1713
Doç. Dr. Enver Akaryalı eakaryali@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1696
Doç. Dr. Emre Aydınçakır emre@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1706
Doç. Dr. Selçuk Alemdağ selcuk@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1699
Dr. Öğr. Üyesi Serhat Dağ serhatdag@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1698
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gücer maligucer@gmail.com Öğretim Üyesi 1716
Doç. Dr. Cem Yücel cemyucel@gumushane.edu.tr Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr. İsmet Sezer isezer@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1606
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Kuvvet kuvvet@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1602
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak sbudak@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Azaklı zekiazakli@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi İlhan Çelik ilhancelik@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1607
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu eesukuroglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1642
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Karabudak filizkarabudak@gumushane.edu.tr Üye
Prof. Dr. Charyyar Ashyralyyev charyyar@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1914
Doç. Dr. Ahmet Gökdoğan gokdogan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1918
Doç. Dr. Mehmet Merdan mmerdan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1952
Dr. Öğr. Üyesi Lale Cona lalecona@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1940
Dr. Öğr. Üyesi Nihan Güngör nihangungor@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1951
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Dedetürk mutludedeturk@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1911
Doç. Dr. Rıdvan Şahin ridvansahin@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1903
Prof. Dr. Selim Şen selimsen@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 2932
Prof. Dr. Günay Çakır gcakir@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 2933
Prof. Dr. Duygu Özdeş duyguozdes@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 2902
Doç. Dr. Kemal Kurt kemalkurt@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yener Top yenertop@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Selim Karahan selimkarahan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman Komut osmankomut@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Dinç Durmaz bahardinc@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Engin Güvendi eguvendi28@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Öz mehmetoz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kıranşan murat.kiransan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Şekip Şadiye Yaşar ssyasar@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Halil Yolcu halilyolcu@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 3701
Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat awsirat@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1846
Doç. Dr. Bilge Bahar bilgebahar@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 3602
Prof. Dr. Bahri Bayram bbayram@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Musa Karaalp musakaraalp@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zahid Paksoy zahidpaksoy@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Gündoğdu aligundogdu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1870
Prof. Dr. İsmet Sezer isezer@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1606
Doç. Dr. İbrahim Turan ibrahimturan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1850
Dr. Öğr. Üyesi Kağan Kılınç kagankilinc@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1849
Doç. Dr. Cemalettin Baltacı cbaltaci11@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1731
Dr. Öğr. Üyesi Engin Gündoğdu engingundogdu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1855
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri Ural m.nuriural@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1072
Seda Nemli sedanemli@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1846
Doç. Dr. Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya beyzasarikaya@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1863
Doç. Dr. Osman Üçüncü osmanucuncu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1852
Dr. Öğr. Üyesi Zühal Okcu zuhalokcu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1860
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu eesukuroglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1642
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Güleşci nurigulesci@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3803
Doç. Dr. Huri İlyasoğlu hilyasoglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3817
Dr. Nesibe Arslan Burnaz nesibeburnaz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3804
Dr. Sevil Cengiz sevil_cengiz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3830
Dr. Nurçin Küçük Kent nurcinkucuk@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 3839
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Gül fatih@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Kaplan ekaplan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tufan Çakır tcakir@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özyurt emre.ozyurt@gumushane.edu.tr Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Şükrü Yetgin syetgin@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Salim Serkan Nas serkannas@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Özlem Çavdar ozlemcavdar@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Murat Günaydın mgunaydin@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Emine Çoruh eminecoruh@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Çullu mcullu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Durmaz mustafadurmaz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman Kara osmankara@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz dokuz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Abdullah Kaygusuz akaygusuz@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Alaaddin Vural vural@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Çiğdem Saydam Eker csaydam@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Enver Akaryalı eakaryali@gumushane.edu.tr Dekan Yardımcısı, Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ferkan Sipahi ferkansipahi@gumushane.edu.tr Müdür, Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Serhat Dağ serhatdag@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi, Rektör Danışmanı
Doç. Dr. Selçuk Alemdağ selcuk@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Emre Aydınçakır emre@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gücer maligucer@gmail.com Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Cem Yücel cemyucel@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hüseyin Demir hdemir@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Charyyar Ashyralyyev charyyar@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1914
Doç. Dr. Ahmet Gökdoğan gokdogan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1918
Doç. Dr. Mehmet Merdan mmerdan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1952
Doç. Dr. Yaşar Akkan akkanyasar61@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1732
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aktaş ibrahimaktas@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Lale Cona lalecona@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1940
Dr. Öğr. Üyesi Nihan Güngör nihangungor@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1951
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Dedetürk mutludedeturk@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1911
Doç. Dr. Rıdvan Şahin ridvansahin@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1903
Prof. Dr. Ferkan Sipahi ferkansipahi@gumushane.edu.tr Müdür
Doç. Dr. Emre Aydınçakır emre@gumushane.edu.tr Müdür Yardımcısı 1706 / 3997
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı htbostanci@gumushane.edu.tr Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Bahri Bayram bbayram@gumushane.edu.tr Zootekni Anabilim Dalı Başkanı, Gıda Müh. AbD Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin Demir hdemir@gumushane.edu.tr Matematik Müh. AbD Başkanı
Prof. Dr. Tufan Çakır tcakir@gumushane.edu.tr İnşaat Müh. Anabilim Dalı Başkanı 1628
Prof. Dr. İsmet Sezer isezer@gumushane.edu.tr Makina Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selim Şen selimsen@gumushane.edu.tr Ormancılık ve Çevre Bil. Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Fatih Döner fatihdoner@gumushane.edu.tr Harita Müh. Anabilim Dalı Başkanı 1765
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz dokuz@gumushane.edu.tr Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Halil Yolcu halilyolcu@gumushane.edu.tr Tarla Bitkileri Abd Başkanı
Doç. Dr. Elif Çelenk Kaya elifckaya@gumushane.edu.tr İş Sağlığı ve Güvenliği Abd Başkanı
Prof. Dr. Duygu Özdeş duyguozdes@gumushane.edu.tr Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. İbrahim Turan ibrahimturan@gumushane.edu.tr Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başoğlu mehmetbasoglu@gumushane.edu.tr Enerji Sistemleri Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ferkan Sipahi ferkansipahi@gumushane.edu.tr Müdür 1711-3995
Doç. Dr. Emre Aydınçakır emre@gumushane.edu.tr Müdür Yardımcısı 1706/4291
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı htbostanci@gumushane.edu.tr Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Bilge Bahar bilgebahar@gumushane.edu.tr Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Acet tubaacet@gumushane.edu.tr Üye
Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Aygün caygun@gumushane.edu.tr Üye