Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dekan: Prof. Dr. Salim Serkan Nas

Telefon: 0(456) 233 1000

Fax: 0(456) 233 1075

Web Sitesi: http://muhendislik.gumushane.edu.tr/

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Prof. Dr. Salim Serkan Nas serkannas@gumushane.edu.tr Dekan Vekili
Prof. Dr. Necati Çelik necati.celik@gumushane.edu.tr Dekan Yardımcısı 1731
Doç. Dr. Ertekin Öztekin ertekinoztekin@gumushane.edu.tr Dekan Yardımcısı 1732
Fehmi Tanış
İşçi
İşçi
Muhammet Bir
Fakülte Sekreteri
mbir@gumushane.edu.tr Fakülte Sekreteri 1961
Engin Bulut
Şef
ebulut@gumushane.edu.tr Şef 1803
Murat Kalaycı
Bilgisayar İşletmeni
mkalayci@gumushane.edu.tr Bilgisayar İşletmeni 1905
Muhammed Enes Arslan
Memur
enes.arslan@gumushane.edu.tr Memur 1739
Kerim Oğuz Yalçı
Bilgisayar İşletmeni
kerim@gumushane.edu.tr Bilgisayar İşletmeni 3535
Ziya Haykır
Tekniker
zhaykir@gumushane.edu.tr Tekniker 1718
Hülya Kuruş
Teknisyen
hkurus@gumushane.edu.tr Teknisyen 1736
Hünkar Tunç
Bilgisayar İşletmeni
hunkar.tunc@gumushane.edu.tr Bilgisayar İşletmeni 1873
Ali Dağcı
Teknisyen
a.dagci@gumushane.edu.tr Teknisyen 5020
Erdem Aydın
Hizmetli
erdemaydin@gumushane.edu.tr Hizmetli
Mehmet Ülgen
Tekniker
mulgen@gumushane.edu.tr Tekniker 1805
Mehmet Er
Hizmetli
mehmeter@gumushane.edu.tr Hizmetli
Hakkı Yokuş
Teknisyen
hyokus@gumushane.edu.tr Teknisyen 5020
Lale Yılmaz
İşçi
İşçi
Ernail Gökeren
İşçi
İşçi
Engin Taşkın
İşçi
İşçi
Zöhre Oruçoğlu
İşçi
İşçi
Temel Bıçakcı
İşçi
İşçi
İsmail Dalma
İşçi
İşçi
Halime Ulutaş
İşçi
İşçi
Özlem Kara
İşçi
İşçi
Cemile Solmaz
İşçi
cemilesolmaz@gumushane.edu.tr İşçi
Celil Öktem
İşçi
celiloktem@gumushane.edu.tr İşçi
Basri Yıldırım
İşçi
İşçi
Osman Akmeşe
Biolog
osmanakmese@gumushane.edu.tr Biolog
Zeynep Gündüz
İşçi
İşçi
Hava Gün
İşçi
İşçi
Ferdi Dayanç
Teknisyen
fdayanc@gumushane.edu.tr Teknisyen 1801
Metin Demirci
Teknisyen
metindemirci@gumushane.edu.tr Teknisyen 1735
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Engin Başoğlu menginbasoglu@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1654
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Oğuz yasin.oguz@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1650-Cep:05066612176
Öğr. Gör. Nurhan Güneş nurhangunes@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1685
Hünkar Tunç
Bilgisayar İşletmeni
hunkar.tunc@gumushane.edu.tr Sekreterlik 1873
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Engin Başoğlu menginbasoglu@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi 1654
Öğr. Gör. Ahmet Çakanel acakanel@gumushane.edu.tr Öğr. Gör. Dr. 1646
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eroğlu hasan.eroglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1659
Dr. Öğr. Üyesi Recep Çakmak rcakmak@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1657
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Oğuz yasin.oguz@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Staj Komisyonu Başkanı 1650-Cep:05066612176
Öğr. Gör. İlhami Barut ilhamibarut@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1662
Arş. Gör. Halil İbrahim Yüksek halilibrahimyuksek@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1655
Öğr. Gör. Emrah Benli emrahbenli@gumushane.edu.tr Öğr. Gör. Dr. 1658
Arş. Gör. Özhan Bingöl ozhan.bingol@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1652
Arş. Gör. Mehmet Ali Küçük mehmetalikucuk@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1660
Öğr. Gör. Nurhan Güneş nurhangunes@gumushane.edu.tr Öğr. Gör. Dr. 1685
Öğr. Gör. Ömer Yıldırım omeryildirim@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1792
Dr. Öğr. Üyesi Masoud Maleki mesutmeleki@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1687
Arş. Gör. Yeşim Er yesim.er@gumushane.edu.tr (ÖYP) Araştırma Görevlisi, 35. Madde ile K.T.Ü. 'de görevli
Öğr. Gör. Yusuf Doğan yusufdogan@gumushane.edu.tr Öğr. Gör. Dr. 1656
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başoğlu mehmetbasoglu@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1681
Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Aygün caygun@gumushane.edu.tr Başkan Yardımcısı 1653
Dr. Öğr. Üyesi Talat Özden talatozden@gumushane.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi
Celil Öktem
İşçi
celiloktem@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 1718
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başoğlu mehmetbasoglu@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Aygün caygun@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Düzgün ibrahimduzgun@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 2024
Dr. Öğr. Üyesi Selim Kaya selimkaya@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 5007
Dr. Öğr. Üyesi Abdullatif Çalışkan acaliskan@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1888
Hünkar Tunç
Bilgisayar İşletmeni
hunkar.tunc@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 1873
Dr. Öğr. Üyesi Selim Kaya selimkaya@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Mevlana Koordinatörü, Fakülte Kurulu Temsilci Üye, Öğretim Üyesi 5007
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kaya alikaya@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1891
Prof. Dr. Necati Çelik necati.celik@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Dekan Yardımcısı, Öğretim Üyesi 1731-5005
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Düzgün ibrahimduzgun@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Bölüm Erasmus Koordinatörü, Öğretim Üyesi 2024
Dr. Öğr. Üyesi Abdullatif Çalışkan acaliskan@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Farabi Programı Koordinatörü, Öğretim Üyesi 1888
Doç. Dr. İbrahim Turan ibrahimturan@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1850
Dr. Öğr. Üyesi Azer Özad Düzgün azer@gumushane.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi 1884
Dr. Öğr. Üyesi Şeref Akay akays@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi 1887
Dr. Öğr. Üyesi Kağan Kılınç kagankilinc@gumushane.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi 1874
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Acet tubaacet@gumushane.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi 1881
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Akar ziskefiyeli@gumushane.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi 1883
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yunus Sarıbıyık oysaribiyik@gumushane.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi 1879
Öğr. Gör. Uğur Kardil ugur.kardil@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1875
Arş. Gör. Emrah Sarıyer esariyer@gumushane.edu.tr Arş. Gör. Dr. 1885
Arş. Gör. Ömer Karpuz omer.karpuz@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1886
Arş. Gör. Berna Genç bernagenc@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1959
Arş. Gör. Abdulkadir Gül kadirgul@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1882
Arş. Gör. Damla Arslantunalı Şahin damlasahin@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1959
Hünkar Tunç
Bilgisayar İşletmeni
hunkar.tunc@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 1873
Arş. Gör. Emrah Sarıyer esariyer@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Damla Arslantunalı Şahin damlasahin@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Ömer Karpuz omer.karpuz@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Berna Genç bernagenc@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Abdulkadir Gül kadirgul@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Acet tubaacet@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yunus Sarıbıyık oysaribiyik@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kağan Kılınç kagankilinc@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İbrahim Turan ibrahimturan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Şeref Akay akays@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Azer Özad Düzgün azer@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bahri Bayram bbayram@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1870
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akar bulentakar@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1854
Öğr. Gör. Merve Tuğçe Tunç Odabaş mervetugcetunc@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı Yardımcısı 1869
Hünkar Tunç
Bilgisayar İşletmeni
hunkar.tunc@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 1873
Prof. Dr. Bahri Bayram bbayram@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1870
Prof. Dr. Ali Gündoğdu aligundogdu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1849
Doç. Dr. Cemalettin Baltacı cbaltaci11@gumushane.edu.tr Doçent Dr. 1865
Doç. Dr. Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya beyzasarikaya@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1863
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akar bulentakar@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1854
Öğr. Gör. Samet Öztürk sozturk@gumushane.edu.tr Öğr. Gör. Dr. 1966
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Topal ftopal@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1851
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Çolakoğlu Yeniay hilalcolakoglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1850
Arş. Gör. Rahime Dündar rahime@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Şeyda Merve Karataş seyda.merve@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1866
Arş. Gör. Ümit Altuntaş ualtuntas@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Doç. Dr. Bilge Bahar bilgebahar@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1846
Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yılmaz firatyilmaz@gumushane.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi 1966
Dr. Öğr. Üyesi Engin Gündoğdu engingundogdu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1855
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Yüksel fyuksel@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1862
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Türkmen Özen ilkay.ozen@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1852
Öğr. Gör. Merve Tuğçe Tunç Odabaş mervetugcetunc@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1869
Arş. Gör. Arda Akdoğan ardaakdogan@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1853
Arş. Gör. Halil İbrahim Odabaş hiodabas@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1853
Doç. Dr. Fatih Döner fatihdoner@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1765
Dr. Öğr. Üyesi Sefa Yalvaç sefayalvac@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1762
Ziya Haykır
Tekniker
zhaykir@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 1718
Dr. Öğr. Üyesi Resul Çömert rcomert@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1720
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çatal Reis hcatal@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1771
Arş. Gör. Mehmet Akif Günen akifgunen@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi Erciyes Ü.
Dr. Öğr. Üyesi Sefa Yalvaç sefayalvac@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1762
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çelik kemalcelik@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1764
Arş. Gör. Erdi Pakel erdi.pakel@gumushane.edu.tr (ÖYP) Araştırma Görevlisi OMÜ
Arş. Gör. Özge Karaaslan ozgekaraaslan@gumushane.edu.tr (ÖYP) Araştırma Görevlisi 1756
Arş. Gör. Ahmet Yavuzdoğan yavuzdogan@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1754
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selçuk Erbaş yselcukerbas@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1760
Doç. Dr. Fatih Döner fatihdoner@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1765
Arş. Gör. Hülya Yılmaz h.yilmaz@gumushane.edu.tr (ÖYP) Araştırma Görevlisi 1759
Arş. Gör. Aziz Uğur Tona azizugurtona@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi OMÜ
Arş. Gör. Zeynep Akbulut zeynepakbulut@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1759
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı htbostanci@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1761
Arş. Gör. Samed Özdemir samed.ozdemir@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1754
Arş. Gör. Seda Nur Marabaoğlu sedanurturan@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1759
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aşık yasik@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1763
Dr. Öğr. Üyesi Resul Çömert rcomert@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1720
Dr. Öğr. Üyesi Fulya Başak Sarıyılmaz geze@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1770
Arş. Gör. Mustafa Ceylan mustafaceylan@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1758
Arş. Gör. Burhan Baha Bilgilioğlu bahabilgilioglu@gumushane.edu.tr (ÖYP) Araştırma Görevlisi 1754
Prof. Dr. Tufan Çakır tcakir@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1633
Dr. Öğr. Üyesi Emine Çoruh eminecoruh@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1622
Öğr. Gör. Dr. Rahim Şibil rahimsibil@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı Yardımcısı 1637
Prof. Dr. Tufan Çakır tcakir@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi 1633
Dr. Öğr. Üyesi Osman Kara osmankara@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1636
Arş. Gör. Dr. Ahmet Kuvat ahmet.kuvat@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Kaşif Furkan Öztürk kasiffurkan.ozturk@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1637
Prof. Dr. Salim Serkan Nas serkannas@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Dekan Vekili, Öğretim Üyesi 1643-1729
Öğr. Gör. Hikmet Kaplan hkaplan@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1634
Öğr. Gör. Dr. Rahim Şibil rahimsibil@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1637
Arş. Gör. Murat Şan muratsan@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1632
Dr. Öğr. Üyesi Onur Araz onuraraz@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1645
Arş. Gör. Yusuf Kaya yusufkaya@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1632
Dr. Öğr. Üyesi Emine Çoruh eminecoruh@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1622
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Güneş Seferoğlu agseferoglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1639
Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu Aydın metinmutluaydin@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1631
Arş. Gör. Mehmet Tevfik Seferoğlu mtseferoglu@gumushane.edu.tr (ÖYP) Araştırma Görevlisi
Prof. Dr. Şükrü Yetgin syetgin@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1628
Doç. Dr. Özlem Çavdar ozlemcavdar@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1627
Doç. Dr. Mustafa Çullu mcullu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1623
Doç. Dr. Ertekin Öztekin ertekinoztekin@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1732
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özyurt emre.ozyurt@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1635
Arş. Gör. Recepali Dedecan radedecan@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1641
Arş. Gör. Yavuz Selim Aksüt yselimaksut@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1639
Öğr. Gör. Levent Pehlivan levent_pehlivan@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1694
Celil Öktem
İşçi
celiloktem@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 1718
Prof. Dr. Nafız Maden nmaden@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1714, 4365
Dr. Öğr. Üyesi Suna Altundaş suna.altundas@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1690
Prof. Dr. Nafız Maden nmaden@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1714, 4365
Öğr. Gör. Sercan Kayın sercankayin@gumushane.edu.tr Öğr. Gör. Dr. 1701
Doç. Dr. Serkan Öztürk serkanozturk@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 5048
Arş. Gör. Ersin Büyük ebuyuk@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1701
Arş. Gör. Yasemin Beker yaseminbeker@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1700
Öğr. Gör. Levent Pehlivan levent_pehlivan@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1694
Dr. Öğr. Üyesi Suna Altundaş suna.altundas@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi 1690
Arş. Gör. Gülten Aktaş gultenaktas@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1719
Arş. Gör. Mahmut Sarı msari@gumushane.edu.tr Arş. Gör. Dr. 1701
Arş. Gör. Işıl Sarıçiçek isilsaricicek@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1719
Ziya Haykır
Tekniker
zhaykir@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 1718
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz dokuz@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1695
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gücer maligucer@gmail.com Bölüm Başkan Yardımcısı 1716
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz dokuz@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi 1695
Prof. Dr. Çiğdem Saydam Eker csaydam@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1709
Arş. Gör. Kadir Sünnetci kadir.sunnetci@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1717
Doç. Dr. Enver Akaryalı eakaryali@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1696
Öğr. Gör. İbrahim Akpınar hiakpinar@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1712
Doç. Dr. Alaaddin Vural vural@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1713
Prof. Dr. Abdullah Kaygusuz akaygusuz@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1707
Prof. Dr. Ferkan Sipahi ferkansipahi@gumushane.edu.tr Enstitü Müdürü, Öğretim Üyesi 1711
Doç. Dr. Emre Aydınçakır emre@gumushane.edu.tr FBE Enstitü Müdür Yardımcısı, Öğretim Üyesi 1706
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gücer maligucer@gmail.com Mimarlık Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi 1716
Arş. Gör. Ahmet Dündar Şen ahmetsen@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1717
Arş. Gör. Zenne Merdan Tutar zmerdan@gumushane.edu.tr (ÖYP) Araştırma Görevlisi 1700
Doç. Dr. Selçuk Alemdağ selcuk@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü 1699
Dr. Öğr. Üyesi Serhat Dağ serhatdag@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi, Rektör Danışmanı 1698
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu cavusoglu@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1777
Doç. Dr. Cem Yücel cemyucel@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1767
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa Kahraman kahraman@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1766
Arş. Gör. Şener Aliyazıcıoğlu s.aliyazicioglu@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1758
Arş. Gör. Mehmet Uzbaş uzbas@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1758
Doç. Dr. Cem Yücel cemyucel@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1767
Arş. Gör. İlker Erkan ilkererkan@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1753
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu cavusoglu@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1777
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa Kahraman kahraman@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1766
Dr. Öğr. Üyesi Demet Demir Şahin demetsahin@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1755
Arş. Gör. Hasan Eker hasaneker@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1753
Arş. Gör. Cavit Kumaş ckumas@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1753
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Külekçi gkulekci@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1769
Prof. Dr. İsmet Sezer isezer@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1606
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu eesukuroglu@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1642
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak sbudak@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1612
Ziya Haykır
Tekniker
zhaykir@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 1718
Prof. Dr. İsmet Sezer isezer@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1606
Arş. Gör. Yiğit Serkan Şahin yigitserkansahin@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1618
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu eesukuroglu@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1642
Öğr. Gör. Erdar Kaplan erdarkaplan@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1617
Arş. Gör. Emre Yurtkuran yurtkuranemre@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Muharrem Taşdemir mtasdemir@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1615
Arş. Gör. Dursun Ekmekci dursunekmekci@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1619
Arş. Gör. Fatih Şenaslan fsenaslan@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1619
Arş. Gör. Ahmet Alper Taşmektepligil alper.tasmektep@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Ünker farukunker@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1611
Öğr. Gör. Selim Tezgel s.tezgel@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1617
Arş. Gör. Murat Beder muratbeder@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1701
Arş. Gör. Ali Suat Yıldız alisuatyildiz@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Ömer Dumlupınar omerdumlupinar@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Azaklı zekiazakli@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1614
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak sbudak@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1612
Arş. Gör. Pınar Celen pinaragdemir@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Karabudak filizkarabudak@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Uğur Ersoy ugurersoy@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1603
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Terhan meryem.terhan@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi 1602
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Genç omergenc@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
Ziya Haykır
Tekniker
zhaykir@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 1918
Doç. Dr. Mehmet Merdan mmerdan@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1952
Dr. Öğr. Üyesi Lale Cona lalecona@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1940
Dr. Öğr. Üyesi Nihan Güngör nihangungor@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı 1951
Öğr. Gör. Numan Yalçın nyalcin@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1907
Arş. Gör. Fatma Altun fatmaaltun@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1946
Arş. Gör. Betül Koşmaz betul.kosmaz@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1946
Doç. Dr. Mehmet Merdan mmerdan@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi 1952
Prof. Dr. Charyyar Ashyralyyev charyyar@gumushane.edu.tr Bölüm Erasmus Koordinatörü, Öğretim Üyesi 1914
Doç. Dr. Ahmet Gökdoğan gokdogan@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1902
Dr. Öğr. Üyesi Lale Cona lalecona@gumushane.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Staj Koordinatörü, Öğretim Üyesi 1940
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Dedetürk mutludedeturk@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1911
Arş. Gör. Halil Anaç halilanac@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1955
Doç. Dr. Rıdvan Şahin ridvansahin@gumushane.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi 1903
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gücer maligucer@gmail.com Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi 1716
Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bingöl bingolo@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı 1794
Celil Öktem
İşçi
celiloktem@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 1718
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Gül fatih@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1683
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri Ural m.nuriural@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi 1790
Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bingöl bingolo@gumushane.edu.tr Öğr. Gör. Dr. 1794
Öğr. Gör. Salih Türk sturk@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1795
Öğr. Gör. Aygül Tekin Kakız aygultekinkakiz@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 1668
Arş. Gör. Büşranur Küçükuğurlu busra.kucukugurlu@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi 1674
Arş. Gör. Efsun Sefa Sezer efsunsefa.sezer@gumushane.edu.tr (ÖYP) Araştırma Görevlisi 1674
Arş. Gör. Mehmet Güvercin mehmet.guvercin@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Alperen Eroğlu alperen@ceng.metu.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Gökhan Seyfi gokhanseyfi@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Prof. Dr. Salim Serkan Nas serkannas@gumushane.edu.tr Dekan Vekili
Prof. Dr. Bahri Bayram bbayram@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı, Profesör Temsilci Üye
Prof. Dr. İsmet Sezer isezer@gumushane.edu.tr Profesör Temsilci Üye
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz dokuz@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Necati Çelik necati.celik@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nafız Maden nmaden@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tufan Çakır tcakir@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Fatih Döner fatihdoner@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Doç. Dr. İbrahim Turan ibrahimturan@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gücer maligucer@gmail.com Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu cavusoglu@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başoğlu mehmetbasoglu@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Merdan mmerdan@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bingöl bingolo@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şükrü Yetgin syetgin@gumushane.edu.tr Profesör Temsilci Üye
Doç. Dr. Serkan Öztürk serkanozturk@gumushane.edu.tr Doçent Temsilci Üye
Doç. Dr. Bilge Bahar bilgebahar@gumushane.edu.tr Doçent Temsilci Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Engin Başoğlu menginbasoglu@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Selim Kaya selimkaya@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi, Temsilci Üye
Muhammet Bir
Fakülte Sekreteri
mbir@gumushane.edu.tr Fakülte Sekreteri
Prof. Dr. Salim Serkan Nas serkannas@gumushane.edu.tr Dekan Vekili
Prof. Dr. Şükrü Yetgin syetgin@gumushane.edu.tr Üye
Prof. Dr. İsmet Sezer isezer@gumushane.edu.tr Üye
Prof. Dr. Necati Çelik necati.celik@gumushane.edu.tr Üye
Doç. Dr. Bilge Bahar bilgebahar@gumushane.edu.tr Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu cavusoglu@gumushane.edu.tr Üye
Doç. Dr. Serkan Öztürk serkanozturk@gumushane.edu.tr Üye
Muhammet Bir
Fakülte Sekreteri
mbir@gumushane.edu.tr Fakülte Sekreteri