Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Türk Dili Bölümü

Türk Dili Bölümü

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Öğr. Gör. Abdurrahman Arslan aarslan@gumushane.edu.tr Okutman
Öğr. Gör. Nihan Budak nihanbiyikli@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. Talat Ülker talatulker@gumushane.edu.tr Okutman
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Topal yakuptopal@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi
Abdulkadir Kırbaş abdulkadirkirbas@gumushane.edu.tr Öğretim Üyesi