Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bingöl bingolo@gumushane.edu.tr Doktor Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Özgür Palancı opalanci@gumushane.edu.tr Müdür
Meltem Yıldırım
İşçi
Sürekli İşçi