EĞİTİM KOMİSYONU

 

Başkan Prof.Dr. Bahri BAYRAM (Rektör Yardımcısı)

Üye  Prof.Dr. Bayram NAZIR (Rektör Yardımcısı)

Üye  Prof.Dr. Günay ÇAKIR (Gümüşhane Meslek Yüksekokulu)

Üye  Prof.Dr. Ekrem CENGİZ (Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Üye  Prof.Dr. Ferkan SİPAHİ (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Üye  Doç.Dr. Nuri BALTACI (Kelkit Aydın Doğu Meslek Yüksekokulu)

Üye  Doç.Dr. Enver AKARYALI (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Üye  Doç.Dr. İskender PEKER (İrfan Can Köse Mesyek Yüksekokulu)

Üye  Doç.Dr. Kemal KURT

Üye  Dr.Öğr.Üyesi. İbrahim CAN (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

Üye  Dr.Öğr.Üyesi Merve KARAÇAY TÜRKAL (Edebiyat Fakültesi)

Üye  Dr.Öğr.Üyesi Ali ÖZCAN (İletişim Fakültesi)

Üye  Dr.Öğr.Üyesi Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU (SBF)

Üye  Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul DÜZGÜN (Turizm Fak.)

Üye  Dr.Öğr.Üyesi Bülent BAL (İİBF)