YAZ DÖNEMİ KOORDİNASYON KURULU

Başkan          Prof.Dr. Bahri BAYRAM (Rektör Yardımcısı)

Üye               Prof.DR. Günay ÇAKIR (Rektör Yardımcısı)

Üye               Prof.Dr. Hüseyin DEMİR (Müh. ve Doğa Bil. Fak.Dekanı)

Üye               Niyazi KARADENİZ (Öğrenci İşl.Dai.Başkanı)