YURTDIŞI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan      Prof.Dr. Bünyamin KOCAOĞLU (Rektör Yardımcısı)

Üye           Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÜNVER (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Üye           Yrd.Doç.Dr. Mustafa Nuri URAL (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Üye           Niyazi KARADENİZ (Öğrenci İşleri Daire Başkanı)

Üye           Bayram KAYHAN (Öğrenci İşleri Şube Müdürü)