•  Sınıf Bazında Başarı Oranları   Pdf     Excel
  •  Ders Bazında Başarı Oranları  Pdf     Excel
  •  Birim ve Program Bazında Başarı Oranları    Pdf      Excel