Bayram Kayhan
Şube Müdürü
bayram@gumushane.edu.tr
Esma Ulutaş
Şube Müdürü
eulutas@gumushane.edu.tr
Mehmet Atalay
Şube Müdürü
matalay@gumushane.edu.tr