KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Üniversitemize yerleşen yabancı uyruklu öğrenci kayıt tarihleri 05.09.2022-15.09.2022 tarihleri arasında yüzyüze olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

Kesin kayıtlar için gereken belgeler;

  1. Sonuç Belgesi (Başvuruda bulunduğu belgenin aslı)
  2. Lise Diplomasının aslı.
  3. Not belgesinin aslı.
  4. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Yurt Dışı Eğitim Müşavirliğinden herhangi birisinden alınacak Lise Diploma denklik belgesinin aslı.
  5. Pasaport
  6. İkamet Tezkeresi (Kayıt yaptırıldıktan sonra alınacak öğrenci belgesi ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğünden alınacaktır. Türkçe düzeyi yeterli olmayıp izin verilen öğrencilere verilmemektedir.)
  7. 1 Adet Fotoğraf (4,5x6 Ebadında, Son Altı Ay İçinde, Önden, Sakalsız Şekilde Çekilmiş)
  8. Uluslararası öğrenciler Üniversitede her öğretim yılında belirlenecek olan eğitim ve sürdürülebilir yaşam maliyetinin finansal kaynağını uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek zorundadırlar. (Banka dekontu) (11.000.- TL.)
  9. Türkçe Düzeyini Gösteren Belge (Aslı), (Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesinin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasının (a) bendi gereğince, "Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi) birimlerinde öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir." (b) bendi gereğince, "Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi) birimlerinde öğrenimlerine devam ederken Üniversitede açılacak olan Türkçelerini ilerletmeleriyle ilgili derslere devam etmekle yükümlü tutulacaklardır." (c) bendi gereğince, "Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C Düzeyi) ise izinli sayılacakları bir yıl sonrasına kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra birimlerinde öğretime devam edeceklerdir. Belirlenen süreler içerisinde Türkçesini en az B seviyesine çıkaramayan öğrencilerin birimle ilişkileri kesilir." )

ÖNEMLİ NOT: BELGELERİ EKSİK OLAN ÖĞRENCİLERE KAYIT YAPILMAYACAKTIR!!!