Sayın Öğrencimiz,

Dipolamınızı veya Geçici Mezuniyet belgenizi almak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Öğrenci Kimliğinizi teslim edip (Kaybedenler kaybettiklerine dair gazete ilanı)  "İlişik Kesme Belgenizi" alarak ilgili birimlere imzalattıktan sonra Diploma Bürosuna müracaat etmeniz gerekmektedir.

NOT : Eğer başkası tarafından diploma alınacaksa mutlaka noterden onaylı vekaletname gerekmektedir.

 DİPLOMA TALEP İŞLEMLERİ