Üniversitemiz 4'lük Not Sistemi Uygulamakta Olup, 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Nota dönüştürülmesinde YÖK'ün dönüştürme tablosu kullanılmaktadır.