Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü

Web Sitesi: https://aitb.gumushane.edu.tr/

Beden Eğitimi Bölümü

Enformatik Bölümü

Güzel Sanatlar Bölümü

Türk Dili Bölümü

Yabancı Diller Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Çağlayan Doğan

Telefon: 0456 233 10 00

Web Sitesi: http://ydb.gumushane.edu.tr/