Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü

Beden Eğitimi Bölümü

Enformatik Bölümü

Güzel Sanatlar Bölümü

Türk Dili Bölümü

Yabancı Diller Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Çağlayan Doğan

Telefon: 0456 233 10 00

Web Sitesi: http://ydb.gumushane.edu.tr/