2547 Sayılı Kanunun 44 ncü maddesinin (c) fıkrası üzerinde konuşmacı olarak katıldım.

Konuşma Metni

2547 Sayılı Kanunun 44