Bayram Kayhan
Şube Müdürü
bayram@gumushane.edu.tr 4253
Esma Ulutaş
Şube Müdürü
eulutas@gumushane.edu.tr 4269