MADDE 31. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:


a. Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
b. Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
c. Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.