YAZ DÖNEMİ KOORDİNASYON KURULU

Başkan          Prof.Dr. Ferkan SİPAHİ (Rektör Yardımcısı)

Üye               Prof.Dr. Günay ÇAKIR (Rektör Yardımcısı)

Üye               Prof.Dr. Bayram NAZIR (Rektör Yardımcısı)

Üye               Prof.Dr. Selim Serkan NAS (Müh. ve Doğa Bil. Fak.Dekanı)

Üye               Niyazi KARADENİZ (Öğrenci İşl.Dai.Başkanı)