YURTDIŞI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan      Prof.Dr. Bayram NAZIR (Rektör Yardımcısı)

Üye           Doç.Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Üye           Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Nuri URAL (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Üye           Niyazi KARADENİZ (Öğrenci İşleri Daire Başkanı)

Üye           Bayram KAYHAN (Öğrenci İşleri Şube Müdürü)