Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Telefon: 0456 233 10 00

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Doç. Dr. Suat Hayri Şentürk suathayrisenturk@gumushane.edu.tr Müdür 6318
Öğr. Gör. Adem Özbek ademozbek@gumushane.edu.tr Müdür Yardımcısı 6323
Nahide Kılınç
Şef
nahidekilinc@gumushane.edu.tr Şef 6319
Hamit Tanış
İşçi
htanis@gumushane.edu.tr Yüksekokul Sekreteri 6318
Muhammed Refik Ayyıldız
Bilgisayar İşletmeni
mrayyildiz@gumushane.edu.tr Bölüm Sekreteri 6279
Öğr. Gör. Adem Özbek ademozbek@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı, Öğretim Görevlisi 6323
Öğr. Gör. İbrahim Avcı ibrahim.avci@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 6298
Öğr. Gör. Fatih Şahin fatihsahin@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 6300
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Merdan kurtulus_m@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı, Dr. Öğretim Üyesi 6259
Öğr. Gör. Nuri Arslan Öztürk nuri734@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 6283
Öğr. Gör. Tuna Zıvalıoğlu tunazivali@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 6320
Öğr. Gör. Merve Özden Çaka merve.ozden@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 6273
Öğr. Gör. İbrahim Durmuş ibrahimdurmus@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 6282
Öğr. Gör. Özlem Er ozlem.er@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı, Öğretim Görevlisi 6322
Öğr. Gör. Onur Kızılcık onur.kizilcik@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 6269
Öğr. Gör. Suat Akyürek suat.akyurek@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 6267
Öğr. Gör. Muhlise Canlı muhlise.canli@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı, Öğretim Görevlisi 6289
Öğr. Gör. Özkan Bilgin ozkanbilgin@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 6276
Öğr. Gör. Havva Şahin havva.sahin@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi 6291
Doç. Dr. Suat Hayri Şentürk suathayrisenturk@gumushane.edu.tr Müdür