Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Telefon: 456 233 1000

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Doç. Dr. Handan Çam hcam@gumushane.edu.tr Müdür
Serdal Şeker
Şube Müdürü
serdalseker@gumushane.edu.tr Şube Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Şimşek Demirbağ kubrasimsek@gumushane.edu.tr Öğr. Gör.
Öğr. Gör. Ahmet Serdar Kopar ahmetserdarkopar@gumushane.edu.tr Öğretim Görevlisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güvercin mehmet.guvercin@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Betül Koşmaz Sünnetci betul.kosmaz@gumushane.edu.tr Araştırma Görevlisi