Üniversitemizin ilgili akademik yıl için YÖK'e başvuru yapmayı planladığı İlk Defa Öğrenci Alımı ve Birim/Bölüm/Program açma başvuruları YÖK'ün belirlediği Yıllık Plan dahilinde yapılmaktadır. Aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde yapılacak Yıllık Plan çalışmaları belirtilen tarihlerde başvurular yapılarak YÖKSİS üzerinden sisteme girilecektir. Yıllık Plan için aşağıdaki formlar eksiksiz şekilde doldurularak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir.

 

ÜNİVERSİTE YILLIK PLAN TAKVİMİ 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 
 İşlem Yapan Yapılacak İşlem  Başvuru Tarihi
 Birimler Birimlerin Rektörlüğe göndermesi 24 Ekim-11 Kasım 2022 Cuma
 Üniversite Üniversite yıllık planının hazırlanarak sisteme girilmesi 24 Ekim-21 Kasım 2022 Pazartesi
 YÖK/Üniversite Rektör tarafından üniversite yıllık planının komisyona/kurula sunulması 14 Kasım - 23 Aralık 2022 Cuma
 Üniversite Üniversiteler tarafından birim açma başvurularının yapılması 21 Kasım - 30 Ocak 2022 Pazartesi
 Üniversite Öğrenci alımı teklifinin yapılması Şubat- 15 Nisan

 

İlk Defa Öğrenci Alımı Yıllık Plan Formu
Birim, Bölüm, Program Kapatma Yıllık Plan Formu
Birim, Bölüm, Program Açma Yıllık Plan Formu
İlgili YÖK Yazısı