EĞİTİM KOMİSYONU

 

Başkan Prof.Dr. Ferkan SİPAHİ (Rektör Yardımcısı)

Üye  Prof.Dr. Mehmet MERDAN (Gümüşhane SHMYO)

Üye  Prof.Dr. Serhat DAĞ (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Üye Doç.Dr. Alper Veli ÇAM (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Üye Doç.Dr. Rıdvan ŞAHİN (Kelkit ADMYO)

Üye Doç.Dr. Selçuk ALEMDAĞ (Gümüşhane MYO)

Üye Doç.Dr. Orkun ÇELİK (Sosyal Bilimler MYO)

Üye Doç.Dr. Canan SANCAR ÖZKÖK (Kelkit SHMYO)

Üye Doç.Dr. Ahmet Mutlu AKYÜZ (İrfan Can Köse MYO)

Üye Dr.Öğr.Üyesi Berat SARIKAYA (İlahiyat Fakültesi)

Üye  Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali GÜCER (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.)

Üye Dr.Öğr.Üyesi Fazıl KAYA (Turizm Fakültesi)

Üye Dr.Öğr.Üyesi Aslı KÖSE (Sağlık Bilimleri Fak.)

Üye Dr.Öğr.Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNEŞ (Edebiyat Fak.)

Üye Dr.Öğr.Üyesi Yeşim BAYRAKTAROĞLU (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

Üye Dr.Öğr.Üyesi Ersin DİKER (İleşitim Fak.)

Üye Dr.Öğr.Üyesi Mahmut ERDOĞAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)

Üye Dr.Öğr.Üyesi Hasan Tahsin BOSTANCI (Torul MYO)

Üye Dr.Öğr.Üyesi Bayram ÜRKEK (Şiran Mustafa Beyaz MYO)

Üye Dr.Öğr.Üyesi Engin GÜVENDİ (Kürtün MYO)

Üye Dr.Öğr.Üyesi. Hatice Demirağ (Şiran Dursun Keleş SHMYO)

Raportör : Niyazi KARADENİZ (Öğrenci İşleri Daire Başkanı)