Sıfır Atık Komisyonunun kurulması ile ilgili Daire Başkanlığımızda 19.11.2020 tarihde Daire Başkanları ve diğer yöneticiler ile birlikte toplantı yapılmış olup, Kütüphane binasındaki tüm birimlerden sorumlu olarak Sıfır Atık Komisyonunun aşağıda olduğu gibi kurulmasına karar verilmiştir.

Başkan              : Emin ÖZEL           : Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreteri

Başkan Yrd.      : Nuray DUMAN      : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Şef

Üye                   : Abdullah ÇAKIR    : Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığında Memur