6569 Sayılı Öğrenci Harçları ve Öğrenci Afları ile ilgili Kanun ile ilgili Uygulama Esasları
6569 Sayılı Öğrenci Harçları ve Öğrenci Afları ile ilgili Kanun
Suriye ve Mısır Ülkelerinden Yurdumuzdaki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçişle İlgili Genel Kurul Kararı
6353 Sayılı Af Kanunu İle İlgili YÖK'ün Yazısı
6353 Sayılı Af Kanunu (6111 Sayılı Kanunun Uzatılmasına Dair Kanun)
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
"Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası Verilen Öğrenciler, Bir Daha Herhangi Bir Yükseköğretim Kurumuna Alınamazlar" hakkındaki Anayasa Mahkemesinin iptal kararı
4111 Sayılı Af Kanunu
5316 Sayılı Öğrenci Af Kanunu
5806 Sayılı Öğrenci Af Kanunu
6111 Sayılı Kanunla İlgili YÖK'ün Yayınladığı Uygulama Esasları
6111 Sayılı Kanunla Getirilen Öğrenci Affı
Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Alınacak Harç Miktarlarının Belirlenmesi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
2010-2011 Öğretim Yılı Harç Miktarları