1. Birim İç Kontrol İş Akış Şeması
2. Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç İş Akış Şeması
3. Stratejik Planın İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Alt Süreci İş Akış Şeması
4. Senelik İzin Alma İş Akış Şeması
5. İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci İş Akış Şeması
6. İç-Dış Müşteri Ve Çalışan Memnuniyeti Anketleri Uygulama Alt Süreç İş Akış Şeması
7. Arşiv İş Akış Şeması
8. Gelen Evrak İş Akış Şeması
9. Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması
10. Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
11. Telefon-Su-Elektrik-Doğalgaz Faturaları Ödeme Alt Süreç İş Akış Şeması
12. Erkek Öğrenciler için Tecil Belgelerinin Askerlik Şubesine Gönderilme Süreci İş Akış Şeması
13. İlişik Kesme Süreci (Çift Anadal) İş Akış Şeması
14. İlişik Kesme Süreci (Yandal) İş Akış Şeması
15. Kayıt Dondurma Süreci İş Akış Şeması
16. Kayıt Sildirme Süreci İş Akış Şeması
17. Kayıt Yenileme Süreci İş Akış Şeması
18. Kurum İçi Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması
19. Kurumlar Arası Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması
20. Mezuniyet Süreci (Diploma) İş Akış Şeması
21. Mezuniyet Süreci (Çift Anadal Lisans Diploması) İş Akış Şeması
22. Yeni Kayıt Çift Anadal Lisans Diploması Süreci İş Akış Şeması
23. Yeni Kayıt DGS Süreci İş Akış Şeması
24. Yeni Kayıt ÖSYM Süreci İş Akış Şeması
25. Yeni Kayıt Yandal Süreci İş Akış Şeması
26. Yeni Kayıt YÖS Süreci İş Akış Şeması