Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Beden Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi Bölümü

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can ibrahimcan@gumushane.edu.tr Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Recep İmamoğlu recepimamoglu@gumushane.edu.tr Okutman
Öğr. Gör. Necati Yılmaz necatiyilmaz@gumushane.edu.tr Okutman