GÖREV ÜNVANI: Bilgisayar İşletmeni

 ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Mutemet ve Satın alma

TEMEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Öğrencilerin sayısal bilgilerine ilişkin yılda iki defa güz ve bahar dönemleri itibariyle kapsamlı istatistiklerin hazırlamak,
 • Kurum içi ve kurum dışı paydaşların öğrenci istatistiklerine ilişkin doldurulmasını istedikleri tabloları hazırlayarak geri bildirimlerini yapmak.
 • Web sayfası yönetimini yapmak,
 • Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve brifing dosyasını hazırlamak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve başkan onayına sunmak,
 • Başkanlığın kanunlaşan bütçesinin uygulanmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirmesini sağlamak,
 • Memur maaş iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Daire Başkanı ile birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda belirtilen şartları taşımak,
 2. Yürütülen işlere ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak.