Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize, mezunlarımıza ve öğretim elemanlarımıza ve paydaşlarımıza teknolojiyi kullanarak yasalar çerçevesinde en kısa sürede bilgi ve belge hizmeti sunmak.