05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 83 eklenmiş ve bu düzenlemeler uyarınca Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için gerekli olan form ve bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Lütfen Bu Linke Tıklayarak Uygulama İlkelerini İnceleyiniz.

Başvuru için gereken belgeler

1. Başvuru formu (form için tıklayınız)

2. Sabıka kaydı

3. Askerlik Durum Belgesi

Başvurular posta yolu ile;

Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Merkez/Gümüşhane

adresine yapılacaktır.

7417 SAYILI AF KANUNU’NDAN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN AÇIKLAMALAR

  1. 7417 Sayılı Af Kanunu’ndan 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler yararlanabilir.
  2. 16/09/2022 günü saat 17.00’ye kadar başvuran öğrencilerimiz eğitim-öğretimlerine 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren öğrenimlerine başlayacaklardır. Normal başvuru süresi 07.11.2022 tarihine kadar olup 16.09.2022 tarihinden sonra başvuru yapanlar 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren eğitim-öğretimlerine başlayacaklardır.
  3. Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Daire Başkanlığımıza başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.
  4. Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler yararlanamazlar.
  5. Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen form doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile bizzat veya posta yolu ile yapılabilecektir.
  6. Posta yolu ile yapılacak başvuruların, süresi içinde ilgili birime ulaştırılması zorunludur. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.