Türk Eğitim Vakfı'nın Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ayırdığı 2 kişilik burs kontenjanı için başvuru koşulları ve yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. TEV İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURU KOŞULLARINI MUTLAKA İNCELEYİNİZ.

1. Adım: Öğrenciler TEV internet sitesi üzerinden başvuru yapacaklardır. Başvuru için tıklayınız.

2. Adım: TEV tarafından mülakata girmeye hak kazanan öğrencilere bildirim gelecektir. Ön değerlendirmeyi geçerek mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenecektir. Bu belgeler TEV internet sitesine yüklenecek olup asılları mülakata gelirken hazır bulundurulacaktır.

3. Adım: Mülakatta Üniversitemiz burs kurulu tarafından asıl ve yedek adaylar belirlendikten sonra sonuçlar Üniversite tarafından TEV'e gönderilir. 

ÖNEMLİ NOT: Üniversitemizin hazırladığı asıl ve yedek adaylar kesin sonuçlar değildir. TEV asıl ve yedek adaylar üzerinde değerlendirme yaptıktan sonra kazanan öğrencilere bilgilendirme yapacaklardır. SONUÇLAR ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN DEĞİL TEV TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİP AÇIKLANACAKTIR.

TEV TARAFINDAN İSTENEN BELGELER (Ön elemeyi geçemeyen adayların belge hazırlaması gerekmemektedir. Bu nedenle TEV tarafından bilgilendirme gelmeden lütfen belge hazırlamayınız)

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge) (e-devlet)
 2. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç Belge örneği (e-devlet),
 3. Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi (e-devlet),
 4. T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,
 5. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),
 6. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet),
 7. Ara sınıflarda öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),
 8. Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiklerini gösteren belge (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),
 9. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge) (e-devlet),
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),
 11. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: 

  - Çalışan anne, baba için: Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
  - Serbest çalışan anne baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet),
  - Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet), (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
  - Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için: Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet), (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)
  - Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

 12. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki hisse/ m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.) (e-devlet)
 13. Anne ve baba adına araç kayıt belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devletten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır) (e-devlet)
 14. Aile kirada oturuyorsa Kira Kontratı Örneği,