Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Müdür: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak

Telefon: 0456 233 10 92

Fax: 0456 233 10 99

Web Sitesi: http://besyo.gumushane.edu.tr/

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Müdür: Prof. Dr. Fatih Yalçın

Telefon: 0456 233 10 54

Fax: 0456 233 10 08

Web Sitesi: http://ubyo.gumushane.edu.tr/